Viimsi Muusikakooli hoolekogu

 

koosseis on:

Reimo Ehrstein - lapsevanemate esindaja;

Margit Kartau -   lapsevanemate esindaja;

Marge Kaskpeit  -   lapsevanemate esindaja;

Henn Rebane  -  õpetajate esindaja;

Meribel Kuusik  - õpilaskonna esindaja;

Aarne Saluveer - Viimsi Vallavolikogu esindaja;

Ermo Mäeots  -  Viimsi Vallavalitsuse esindaja

 

Viimsi Vallavalitsuse korraldus 31.oktoobrist 2017 nr. 783