• Viimsi Muusikakooli põhimäärus

 • Koolivaheajad 2018/2019 õppeaastal:
  Sügisvaheaeg: 22. - 28. oktoober 2018
  Jõuluvaheaeg: 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019 
  Talvevaheaeg: 25. veebruar - 3. märts 2019 
  Kevadvaheaeg: 22. aprill – 28.aprill  2019 
  Suvevaheaeg: 12. juuni-  31. august 2019

 • Sarnaselt Viimsi valla üldhariduskoolidele on
  ka Viimsi Muusikakooli   õppeaasta jagatud
  kolmeks trimestriks.

 • Viimsi Muusikakooli direktori vastuvõtuajad
  on iga kuu esimesel, teisel ja kolmandal teisipäeval

  kell 14.00-15.00

  ("Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning
  kollektiivse pöördumise esitamise seadus" §4)

 • Viimsi Muusikakooli hoone on avatud
  koolipäevadel kell 13.00-19.00
  laupäeviti kell 10.00-15.00

  koolivaheagadel tööpäeviti kell 11.00-14.00

 • Viimsi Muusikakooli õppetasud alates 1.09.2016

  https://www.riigiteataja.ee/akt/408062016003

 • huvi-ja vabaõppe õppekavadel õppijatele 45 eurot

 • põhiõppe õppekaval õppijatele 50 eurot

 • eelkooli õppekaval 25 eurot

 • täiskasvanutele  (alates 19-st eluaastast või gümnaasiumi lõpetanutele) 85 eurot

  Õppetasu makstakse 9 kuu eest aastas

  Alates 1.09.2016 kehtestatakse pilli renditasu 5 eurot kuus.Seda tasutakse kogu
  kasutatava perioodi eest.